בכיתה יא10 למדנו השבוע על התנגדות יהודית בשואה שבאה לידי ביטוי בכמה מישורים- יהודים שמרדו בנאצים בגטאות ובמחנות ההשמדה, יהודים שלחמו במסגרת בעלות הברית ויהודים פרטיזנים. התלמידים חקרו לעומק את הנושא והעלו סיפורים ותמונות משלהם.

https://docs.google.com/presentation/d/1EqWRcZ5JBwtQ1TO0O6XX_WVkfr7FsEea9ipW1I-aQk8/edit#slide=id.p

 

 

 

 

מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים. תיכון הראל 2017-03-13T11:54:16+02:00 מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים 
0
תיכון הראל