במסגרת לימודי מגמת כלכלה בשכבה יא’ בדקו התלמידים את השפעת הקורונה על מגזרים וענפים שונים במשק בהיבט הכלכלי. התלמידים עיצבו כרזה המתייחסת לממצאים שעלו מהשטח.
המצגת שלפניכם מציגה את עיקרי הממצאים ואת תוצרי התלמידים.

https://youtu.be/nMckWSzvdsA

מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים. תיכון הראל 2017-03-13T11:54:16+02:00 מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים. https://tichon.org.il/testimonials/positive-impact/
0
תיכון הראל