עבודה: מלכים א’ פרק י”א-י”ב – הסיבות לפילוג הממלכה  [word]
צפייה
הקשר בין משפט שלמה לחלומו  [word]
צפייה
טבלת השוואה בין גרסאות נתן, בת שבע והמספר  [word]
צפייה
לקראת המבחן על מלכים א’  [word]
צפייה
מזבח הקרניים או מהם קרנות המזבח  [word]
צפייה
סיכום מלכים א’ פרק א’  [word]
צפייה
הכנה למבחן בתנ”ך שיתקיים לאחר ראש השנה  [word]
צפייה
ממצא חוץ מקראי למלכות אחאב – המונולית מכורח [קישור]
צפייה
מקורות חוץ-מקראיים למלכים ב’ יח  [קישור]  – יש ללמוד כחלק מתוכנית הלימודים
צפייה
אתרים מהימנים יחסית ללימוד תנ”ך
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל

חדשות הראל חודש ינואר