עשרת הדברות – הרצאה של דוד כהן צמח
צפייה
קריאה מודרכת תהילים קכ”ב  [pdf]
צפייה
קריאה מודרכת מלכים ב’ פרק כ”ב ודברים י”ב 1-14  [pdf]
צפייה
קריאה מודרכת מלכים ב’ פרק כ”א  [pdf]
צפייה
הוראות והכנה למבחן בתנ”ך כיתה י”ב  [word]
צפייה
סיכום: תהילים ק”ד  [word]
צפייה
סיכום הפרקים שלא נלמדו בנושא “חוק וחברה במקרא”  [word]
צפייה
מיקוד בתנ”ך  [word]
צפייה
מצגת: עקידת יצחק  [word]
צפייה
מצגת: חמורבי  [word]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל