מאגר שאלות בגרות: בראשית  [word]
צפייה
מאגר שאלות בגרות: מלכים, נביאים  [word]
צפייה
מאגר שאלות בגרות: חורבן גלות וגאולה  [word]
צפייה
חומר למבחן רבע ג’  [word]
צפייה
שאלות למבחן בתנ”ך – חורבן גלות וגאולה  [word]
צפייה
מצגת: עדי נס – סיפורי התנ”ך  [pdf]
צפייה
מאמר:  הוי בונה ביתו בלא צדק  [word]   |   הודעה לכיתה
צפייה
עבודה להגשה לכיתות י”א  [word]  להגיש עד 23/4
צפייה
תשובון לעבודה על ירמיה מ”ב-מ”ג
צפייה
חומר למבחן רבע ג’
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל