הצעות למונולוגים/דיאלוגים [word]
צפייה
דוגמא לדף הערכה בבחינת מונולוג/דיאלוג [word]
צפייה
מבנה בחינת הבגרות בהתנסות מונולוג/דיאלוג [word]
צפייה
דגם תשובות למבחן בגרות באמנות התיאטרון – קיץ 2008 [pdf]
צפייה
בחינת בגרות באמנות התיאטרון – מועד קיץ 2008 [pdf]
צפייה
תמליל קטעי המחזות של שיקספיר בהם צפיתם היום [word]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל