סדנא לנוער בסינמטק: סרטים מגדירים זהות  [word]
צפייה
קטעים מספרו של קובי ניב “איך לכתוב תסריט” – חלק 3 מתוך 3  [pdf]
צפייה
קטעים מספרו של קובי ניב “איך לכתוב תסריט” – חלק 2 מתוך 3  [pdf]
צפייה
קטעים מספרו של קובי ניב “איך לכתוב תסריט” – חלק 1 מתוך 3  [pdf]
צפייה
מתכונת בקולנוע – שאלון ותשובון  [word]
צפייה
מילון מושגים  [word]
צפייה
דוגמא לעבודה – מבע טבלה  [word]
צפייה
מילון מושגים יחידת מבע  [word]
צפייה
עבודה לדוגמא: “דלתות מסתובבות”  [word]
צפייה
עבודה לדוגמא: “רקויאם לחלום”  [word]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל