תורת המידות חוברת טקסטים
צפייה
תורת ההכרה חוברת טקסטים
צפייה
אסף אל-בר – מבחן סוקרטס אריסטו יוד תשעט (2)
צפייה
סיכום: תורת ההכרה  [pdf]   |   הודעה לכיתה
צפייה
הנחיות לקראת המתכונת
צפייה
סיכום: תורת ההכרה – דקארט   [word]
צפייה
סיכום: תורת ההכרה – אפלטון   [word]
צפייה
סיכום: תורת ההכרה – הפילוסופים הקדם-סוקראטיים   [word]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל