פתגמים בערבית מדוברת  [word]
צפייה
קוראן – החומר שנלמד בכיתה – סורות 1,17,93,96,97,99,105,106,111,112,113,114 [word]
צפייה
קוראן – סורות שנלמדו – בערבית ובתרגום כולל פרשנות – 1,12,96,97,105,106,111,112,114[word]
צפייה
אתרים מומלצים לתלמידי ערבית
צפייה
בגרות – השלמה ל-3 יח”ל – קיץ 2006   [pdf]
צפייה
בגרות – השלמה ל-3 יח”ל – קיץ 2005   [pdf]
צפייה
בגרות – השלמה ל-3 יח”ל – קיץ 2004   [pdf]
צפייה
בגרות – השלמה ל-3 יח”ל – קיץ 2003   [pdf]
צפייה
בגרות – השלמה ל-5 יח”ל – קיץ 2006   [pdf]
צפייה
בגרות – השלמה ל-5 יח”ל – קיץ 2005   [pdf]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל