מצגת: “אנטיגונה” [powerpoint]
צפייה
מצגת: “בית בובות” [powerpoint]
צפייה
חומר למבחן בספרות – רבע א’
צפייה
שאלת סיכום לשיר “אני זוכר שאלה בספר לימוד החשבון” / יהודה עמיחי  [word]
צפייה
מבנהו וארגונו של התיאטרון היווני – עבודה בספרות  [word]
צפייה
מבנהו וארגונו של התיאטרון היווני – מאמר  [word] עותק מודפס נמצא גם בספריה
צפייה
“כתוב בעיפרון בקרון החתום” / דן פגיס – שיעור מתוקשב
צפייה
“לבדי” / ביאליק – שיעור מתוקשב
צפייה
“דבר קטן וטוב” / קארבר – תקציר  [pdf]
צפייה
הקראה קולית של מבחר הסיפורים לבגרות + הרצאות
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל