משוב ,הערות והארות למתכונת בספרות [word]
צפייה
רשימת היצירות לבגרות [word]
צפייה
הנחיות לנבחנים בשאלון מותאם [word]   |   הודעה לנבחני מותאם
צפייה
“צפירה” / אתגר קרת – סיכום מבחינה של י”א 10[word]
צפייה
“צפירה” / אתגר קרת – תקציר סיכומים [word]
צפייה
“אודיסס” / חיים גורי [word]
צפייה
מצגת: “אנטיגונה” [powerpoint]
צפייה
מצגת: “בית בובות” [powerpoint]
צפייה
“קאטרינה” / אפלפלד – נושאים מרכזיים  [word]
צפייה
“סיפור אהבה” / אפלפלד – סיכום מתוך עבודות תלמידי י”ב 1  [word]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל