עבודה להגשה [pdf]  להגשה עד 27/4
צפייה
מצגת: “אנטיגונה” [powerpoint]
צפייה
מצגת: “בית בובות” [powerpoint]
צפייה
“קאטרינה” – השנאה ליהודים [word]
צפייה
“קאטרינה” – הקשר לשורשים [word]
צפייה
“קאטרינה” – לקראת המבחן – עודכן [word]
צפייה
חומר למבחן – י”א 12 [word]
צפייה
חומר למבחן – י”א 8  [word]
צפייה
מילון מונחי ספרות [קישור]
צפייה
מצגת: “בית הבובות” / איבסן [powerpoint]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל