מבוא ללימוד מקרא וספר בראשית   [powerpoint]
צפייה
מצגת 1: פרק ט”ו – “ברית בין הבתרים”   [powerpoint]
צפייה
מצגת 2: בראשית י”ב – “לך לך”   [powerpoint]
צפייה
מצגת 3: בראשית ט”ז – הולדת ישמעאל   [powerpoint]
צפייה
מצגת 4: בראשית י”ז – ברית המילה  [powerpoint]
צפייה
מצגת 5: פרק י”ח 1-15 – הבשורה על יצחק   [powerpoint]
צפייה
מצגת 6: בראשית י”ח 16-33 – מו”מ על סדום   [powerpoint]
צפייה
מצגת 7: פרק כ”א 1-21 – הולדת יצחק, גירוש הגר וישמעאל   [powerpoint]
צפייה
מצגת 8: פרק כ”ב 1-19 – עקידת יצחק   [powerpoint]
צפייה
מצגת 9: פרק כ”ג – מות שרה וקניין מערת המכפלה   [powerpoint]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל