תוכנית לימודים מתמטיקה כיתה י 4 משולב תקשוב לתלמיד
צפייה
תכנית מעבדת מתמטיקה – מקורות נוספים
צפייה
מתמטיקה 4 יח”ל
צפייה
עבודת קיץ – י’ 4 יח”ל  [word]
צפייה
חומר למבחן המסכם  [pdf]
צפייה
לקראת המבחן המסכם  [word]   |   הודעה לכיתה
צפייה
מבחן לדוגמא  [pdf]
צפייה
משפטים בגיאומטריה  [pdf]
צפייה
שאלות לחופשת פסח  [pdf]   |   הודעה לכיתה
צפייה
גיאומטריה – דמיןן משולשים במעגל  [pdf]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל