תוכנית לימודים מתמטיקה כיתה י 5 משולב תקשוב לתלמיד
צפייה
תוכנית לימודים מתמטיקה כיתה י 4 משולב תקשוב לתלמיד
צפייה
תכנית מעבדת מתמטיקה – מקורות נוספים
צפייה
מתמטיקה 5 יח”ל
צפייה
מתמטיקה 4 יח”ל
צפייה
מתמטיקה 3 יח”ל
צפייה
עבודת קיץ – י’ 5 יח”ל  [pdf]
צפייה
בעיות מילוליות  [pdf]
צפייה
עבודה באנליזה – הכנה לבחינה המסכמת  [pdf]
צפייה
הכנה למבחן המסכם  [word]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל