תוכנית לימודים מתמטיקה כיתה יב 4 משולב תקשוב לתלמיד
צפייה
תכנית מעבדת מתמטיקה – מקורות נוספים
צפייה
מתמטיקה 4 יח”ל
צפייה
דף נוסחאות חדש  [pdf]
צפייה
פונקציות טריגונומטריות  [pdf]   |   הודעה לכיתה
צפייה
דף תרגול באינטגרלים  [pdf]   |   הודעה לכיתה
צפייה
טריגונומטריה – תכונות וזהוית  [word]
צפייה
סיכום: טריגו של זהויות, תכונות ומשוואות – במעלות בשלב זה  [word]
צפייה
דף נוסחאות מורחב 4-5 יח”ל  [word]
צפייה
טריגונומטריה במישור  [pdf]   |   הודעה לכיתה
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל