תוכנית לימודים מתמטיקה כיתה יב 4 משולב תקשוב לתלמיד
צפייה
תכנית מעבדת מתמטיקה – מקורות נוספים
צפייה
מתמטיקה 5 יח”ל
צפייה
מתמטיקה 4 יח”ל
צפייה
מתמטיקה 3 יח”ל
צפייה
מבחן לדוגמא  [pdf]
צפייה
עבודה להגשה – בעיות קיצון, שטחים, נפחים  [pdf]
צפייה
דף נוסחאות מורחב 4-5 יח”ל  [word]
צפייה
עבודה בנושא וקטורים  [pdf]
צפייה
עוד מתכונת לדוגמא  [pdf]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל