תוכנית לימודים מתמטיקה כיתה יא 4 משולב תקשוב לתלמיד
צפייה
תכנית מעבדת מתמטיקה – מקורות נוספים
צפייה
מתמטיקה 4 יח”ל
צפייה
עבודת קיץ  – 4 יח”ל  [word]
צפייה
תרגילים [pdf]
צפייה
עבודה להגשה  [pdf]  – להגשה ביום א’ 30/1
צפייה
פתרון מתכונת – שאלון 005  [pdf]
צפייה
עבודה להגשה  [pdf]  – להגשה ביום א’ 30/1
צפייה
דף נוסחאות מורחב 4-5 יח”ל  [word]
צפייה
תרגילים באנליזה כהכנה למבחן  [pdf]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל