תוכנית לימודים מתמטיקה כיתה יא 3 משולב תקשוב לתלמיד
צפייה
מתמטיקה 3 יח”ל
צפייה
עבודת קיץ – 3 יח”ל  [pdf]
צפייה
מבחני מתכונת 001  [pdf]
צפייה
פתרון מתכונת – שאלון 003  [word]
צפייה
פירוט החומר למבחן
צפייה
חומר למבחן רבע ב’
צפייה
עבודה להגשה באנליזה  [word]   להגיש ב-30/11
צפייה
גיאומטריה אנליטית – תשובות לעבודה  [word]
צפייה
קובץ תשובות לעבודה – חלק 1  [word]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל