פתרונות לשאלות אמריקאיות בכלכלה  [word]
צפייה
הנחיות לעבודה מסכמת בכלכלה  [word]
צפייה
מבחן לדוגמא בכלכלה – מחצית שנייה  [word]
צפייה
מבחן לדוגמא בכלכלה – לקראת המבחן ביום ד’ 1/12  [word]
צפייה
מצגת: חומרים ונושאים לבחינה  [powerpoint]
צפייה
תקציב משפחתי  [Excel]   ראו גם: הנחיות לעבודה עם הקובץ
צפייה
חומרים לבחינה בכלכלה  – רבע ב’
צפייה
עבודה שנתית לתלמידי כלכלה
צפייה
תרגילי חזרה – חופשת חנוכה
צפייה
מצגות תלמידים: מושגים בסיסיים ונושאים אקטואליים בכלכלה
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל