עבודת גמר – הנחיות לפרקים הבאים  [word] תאריך אחרון להגשה: 20.2.2012.הסברים נוספים יינתנו בכיתה
צפייה
עבודה: דו”ח סרט – קובץ עם המטלה שיקל עליכם למצוא את המאמר  [word]
צפייה
המאמר הנדרש להכנת דו”ח הסרט  [pdf]
צפייה
דף עבודה לקראת דו”ח סרט “פרסומות הדור הבא”  [word]   |   הודעה לכיתה
צפייה
דף הנחיות לפרזנטציה לעבודת הגמר  [word] ההגשה ב-5/5
צפייה
הנחיות להגשת העבודה הסופית – 2 מתוך 2  [word]
צפייה
הנחיות להגשת העבודה הסופית – 1 מתוך 2  [word]
צפייה
הנחיות לפרק תקציב הפרויקט + מבוא  + סיכום  [word]
צפייה
הנחיות לפרק תמהיל תקשורת שיווקית ומסע הפרסום [word]   הגשת הפרק ב-13/2
צפייה
הסרטונים מההרצאה של יוסי קורן
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל