הנחיות לניתוח סקרי השוק  [word]
צפייה
דוגמא לשאלון לסקר שוק  [word]  שימו לב לסוגי השאלות, בהתאם למוצר שבחרתם לחקור
צפייה
הודעה למגמה לקראת השנה הבאה
צפייה
חומר למבחן בכלכלה על פי המיקוד
צפייה
הסרטונים מההרצאה של יוסי קורן
צפייה
מצגת:  ההרצאה של יוסי קורן  [powerpoint]
צפייה
מאמר לקראת מענה על דו”ח מרצה  [pdf]
צפייה
הנחיות לעבודת שדה וסקר שוק  [word]
צפייה
פתרון מתכונת בכלכלה – חלק 3 מתוך 3  [word]
צפייה
פתרון מתכונת בכלכלה – חלק 2 מתוך 3  [word]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל