סיכום פסקאות 7-10  [word]   |   הודעה לכיתה
צפייה
מקורות לשיעור פרקי הרמב”ם: ציטוטים מתוך ספר הכוזרי  [word]
צפייה
מקורות לשיעור פרקי הרמב”ם: כת ה”מדברים” [word]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל