סיכום פסקאות 7-10  [word]   |   הודעה לכיתה
צפייה
מקורות לשיעור פרקי הרמב”ם: ציטוטים מתוך ספר הכוזרי  [word]
צפייה
מקורות לשיעור פרקי הרמב”ם: כת ה”מדברים” [word]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל