לו”ז חדר מוזיקה, לוח חזרות, מערכת שעות
צפייה
חומרי לימוד למגמה
צפייה
משימות לפרויקט קלאסי [word]
צפייה
יצירות לפרויקט קלאסי  [excel]  |  הודעה לכיתה
צפייה
טרנספוזיציה
צפייה
תאריכי הופעות לשנה הקרובה
צפייה
דף קשר – מגמת מוסיקה  [excel]
צפייה
חומר למבחן שיתקיים בתחילת כיתה י”א  [word]
צפייה
פירוט מרכיבי ציון הבגרות  [excel]
צפייה
הנחיות לפרויקט קלאסי – ניתוח מלודי בהרצאה פרונטלית – ידע כללי  [word]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל