מאגר קבצים בפורום גרפיקה ממוחשבת
צפייה
חומרי עזר למבחן  [word]   |   הודעה לכיתה
צפייה
חומר למבחן בסוציולוגיה – רבע ב’
צפייה
חומר למבחן בסוציולוגיה רבע ב’  [word]
צפייה
חומר למבחן בסוציולוגיה רבע ג’  [word]
צפייה
חומר למבחן בסוציולוגיה רבע ג’ – 25/1  [word]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל