מיקוד לעולים חדשים – שאלון א’ – שכבה י”א  [pdf]
צפייה
כתבה: סיכום העשור בלשון העברית
צפייה
פירוט החומר לבחינת המתכונת ולבחינת הבגרות בלשון
צפייה
הודעה: ספר בלשון לתלמידי כיתות י’ ו-י”א
צפייה
המיקוד לבגרות בלשון – שכבה י’   [pdf]
צפייה
מידע על ספר מיקוד לקראת המתכונת
צפייה
פירוט החומר למבחן  [word]
צפייה
ניבים וצירופי לשון לכיתות י’  [word]
צפייה
מיקוד לבגרות בלשון קיץ תש”ע – לשכבה י’  [pdf]
צפייה
כתבה: סיכום העשור בלשון העברית
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל