המיקוד לשאלון ב’ – עולים חדשים   [pdf]
צפייה
מיקוד לעולים חדשים – שאלון ב’ – שכבה י”א  [pdf]תלמידים עולים חדשים שלא נגשו למבחן עולים בשאלון א’ אינם יכולים לגשת לשאלון ב’ עולים
צפייה
כתבה: סיכום העשור בלשון העברית
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל