פרופיל כותב/ת  [pdf]   |   הודעה לכיתה
צפייה
המיקוד לבגרות בלשון – שכבה י”א   [pdf]
צפייה
מידע על ספר מיקוד לקראת המתכונת
צפייה
מטלות מיזם  [word]
צפייה
פירוט החומר למבחן  [word]
צפייה
מבחן שכבתי בלשון ב-25/3
צפייה
מיקוד לבגרות בלשון קיץ תש”ע – לשכבה י”א  [pdf]
צפייה
מיקוד לעולים חדשים – שאלון א’ – שכבה י”א  [pdf]
צפייה
כתבה: סיכום העשור בלשון העברית
צפייה
פירוט החומר לבחינת המתכונת ולבחינת הבגרות בלשון
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל