פרופיל כותב/ת  [pdf]   |   הודעה לכיתה
צפייה
המיקוד לבגרות בלשון – שכבה י”א   [pdf]
צפייה
מידע על ספר מיקוד לקראת המתכונת
צפייה
מטלות מיזם  [word]
צפייה
פירוט החומר למבחן  [word]
צפייה
מבחן שכבתי בלשון ב-25/3
צפייה
מיקוד לבגרות בלשון קיץ תש”ע – לשכבה י”א  [pdf]
צפייה
מיקוד לעולים חדשים – שאלון א’ – שכבה י”א  [pdf]
צפייה
כתבה: סיכום העשור בלשון העברית
צפייה
פירוט החומר לבחינת המתכונת ולבחינת הבגרות בלשון
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל