המיקוד לשאלון ב’ – עולים חדשים   [pdf]
צפייה
מיקוד לעולים חדשים – שאלון ב’ – שכבה י”א  [pdf]תלמידים עולים חדשים שלא נגשו למבחן עולים בשאלון א’ אינם יכולים לגשת לשאלון ב’ עולים
צפייה
כתבה: סיכום העשור בלשון העברית
צפייה
פרופיל כותב/ת  [pdf]   |   הודעה לכיתה
צפייה
המיקוד לבגרות בלשון – שכבה י”א   [pdf]
צפייה
מידע על ספר מיקוד לקראת המתכונת
צפייה
מטלות מיזם  [word]
צפייה
פירוט החומר למבחן  [word]
צפייה
מבחן שכבתי בלשון ב-25/3
צפייה
מיקוד לבגרות בלשון קיץ תש”ע – לשכבה י”א  [pdf]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל