מצגת: בגרות יחידה 113  [powerpoint]
צפייה
מצגת: בגרות יחידה 115 בגרות שטח – בית ראשון עד ממלוכי [pdf]
צפייה
מצגת: בגרות יחידה 113 תמונות חובה מהשטח [powerpoint]
צפייה
יחידה 113 – תק’ ממלוכית-ששת הימים  (חלק 4מתוך 4)  [pdf]
צפייה
יחידה 113 – תק’ ממלוכית-ששת הימים  (חלק 3מתוך 4)  [pdf]
צפייה
יחידה 113 – תק’ ממלוכית-ששת הימים  (חלק 2מתוך 4)  [pdf]
צפייה
יחידה 113 – תק’ ממלוכית-ששת הימים  (חלק 1 מתוך 4)  [pdf]
צפייה
מצגת: תל אביב הישנה [powerpoint]
צפייה
מצגת: ירושלים [pdf]
צפייה
מצגת: הר הצופים המנותק [powerpoint]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל