מקבץ סרטונים בנושאים כימיים  [word]
צפייה
הקלדה כימיה  [word]
צפייה
כיצד לשרטט גרף באקסל  [word]
צפייה
מידע על שילוב בוגרי כימיה 5 יח”ל בצה”ל
צפייה
כימיה וקישור גם בדם: רדיקלים חופשיים [powerpoint]
צפייה
סרטון: למי יש עכשיו חשק לשתות אלכוהול?
צפייה
רכיבי הסיגריות: למי מתחשק לעשן את הרעל הזה? [word]
צפייה
מקבץ סרטונים בנושאים כימיים  [word]
צפייה
הקלדה כימיה  [word]
צפייה
כיצד לשרטט גרף באקסל  [word]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל