בגרות בריצה י”ב – טבלאות הישג  [word]
צפייה
מערכת השיעורים של מורי חינוך גופני – לצורך השלמת שיעור  [word]  יש לבקש מהמורה לחנ”ג, בהפסקה לפני השיעור, להשלים שיעור ובאישורו ניתן להשלים
צפייה
תקנון החינוך הגופני תשע”א,  מידע על ההרשמה בהר איתן  [word]
צפייה
מערכת השיעורים של מורי חינוך גופני – לצורך השלמת שיעור  [word]
צפייה
תקנון החינוך הגופני של ביה”ס – תש”ע  [word]
צפייה
טבלת מעקב אחר ההרשמה בהר איתן – 24/10-19/12  [pdf]
צפייה
טבלת מעקב אחר ההרשמה בהר איתן – 5/9-28/11 [pdf]
צפייה
תקנון החינוך הגופני של ביה”ס  [word]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל