בגרות בריצה י”ב – טבלאות הישג  [word]
צפייה
מערכת השיעורים של מורי חינוך גופני – לצורך השלמת שיעור  [word]  יש לבקש מהמורה לחנ”ג, בהפסקה לפני השיעור, להשלים שיעור ובאישורו ניתן להשלים
צפייה
תקנון החינוך הגופני תשע”א,  מידע על ההרשמה בהר איתן  [word]
צפייה
מערכת השיעורים של מורי חינוך גופני – לצורך השלמת שיעור  [word]
צפייה
תקנון החינוך הגופני של ביה”ס – תש”ע  [word]
צפייה
טבלת מעקב אחר ההרשמה בהר איתן – 24/10-19/12  [pdf]
צפייה
טבלת מעקב אחר ההרשמה בהר איתן – 5/9-28/11 [pdf]
צפייה
תקנון החינוך הגופני של ביה”ס  [word]
צפייה
טבלאות הישג – שכבה י”א  [word]
צפייה
מערכת השיעורים של מורי חינוך גופני – לצורך השלמת שיעור  [word]  יש לבקש מהמורה לחנ”ג, בהפסקה לפני השיעור, להשלים שיעור ובאישורו ניתן להשלים
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל