כתבה על ספרו החדש של איאן קרשו על תחילת מלחמת העולם השנייה  [word]
צפייה
כתבה על הסרט “התנגדות”: ארבעה אחים יהודים שלחמו בנאצים  [word]
צפייה
חומר לבחינה השכבתית בהיסטוריה – כיתות י’
צפייה
סיכום בנושא הלאומיות: המהפכה הצרפתית, “שוויון, חירות ואחווה”, הצהרת זכויות האדם והאזרח [word]
צפייה
ממדינת מקדש לעם הספר – דגשים ללימוד הנושא  [pdf]
צפייה
שיעור גישור – בין מוקדון לאנטיוכוס
צפייה
נספח בנושא התרבות ההלניסטית – השלמה לחומר הלימודים  [pdf]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל

חדשות הראל חודש ינואר