מבנה הבחינה ונושאיה  [word]
צפייה
מצגת: “עבודת ההווה” – ההגשמה היהודית בתפוצות  [powerpoint]
צפייה
החומר לבחינת הבגרות בהיסטוריה  [word]
צפייה
עבודה בהיסטוריה – הרצל  [word]
צפייה
קישור: פרויקט בן יהודה – מסמכים מראשית הציונות
צפייה
שאלות לדוגמא למבחן רבע ג’ על הלאומיות  [word]
צפייה
שיעורי בית וחומר למבחן  [word]
צפייה
חומר למבחן  [word]
צפייה
עבודה וחומר למבחן  [word]
צפייה
המהפכה הצרפתית – סיכום ושיעורי בית  [word]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל