על מה פטריות חושבות, ואיך זה קשור לאינטרנט?  [קישור]
צפייה
סרטון: ההדברה הביולוגית בעזרת תנשמות ובזים  [קישור]
צפייה
תשובון לשאלון 001 – משרד החינוך  [pdf]
צפייה
תכנית הלימודים  [word]
צפייה
סילבוס ליבה מצומצם בביולוגיה  [word]
צפייה
פרחי הכרמל – שכולנו מקווים שיחזרו לפרוח שם  [קישור]
צפייה
מצגת: השריפה בכרמל – היבטים אקולוגיים  [powerpoint]
צפייה
תשובון למתכונת בביולוגיה – שאלון 001  [word]
צפייה
מצגת: פרחי בר בנגב, בערבה, בים המלח ובאילת  [powerpoint]
צפייה
מיקוד בביולוגיה [word]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל