עבודה בנושא אדריכלות הרנסנס והרנסנס הגבוה  [word]
צפייה
רנסנס פיסול מוקדם וציור מוקדם פלמי  [word]
צפייה
מבוא לתקופת הרנסנס  [word]
צפייה
מצגת: פיסול חוצות ואמנות סביבתית  [pdf]
צפייה
מבחן רבע ב’ – חומר ומבנה המבחן  [word]
צפייה
עבודה לחנוכה – שכבה י”א  [word]
צפייה
סוריאליזם ופנטזיה באמנות  [pdf]
צפייה
משפחה  [pdf]
צפייה
דיוקן + דיוקן עצמי  [pdf]
צפייה
אמצעים אמנותיים:  תפיסת חלל  [pdf]
צפייה
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל