פינת המתרגם

דוגמאות נבחרות לתרגום מאנגלית לעברית על-ידי תלמידי מגמת תרגום

ענת יונתן, רכזת המגמה

מדי תקופה נציג כאן דוגמאות לתוצרי התרגום של תלמידי מגמת תרגום אנגלי בבית הספר. הדוגמאות כוללות את קטע הטקסט האנגלי המקורי ואת התרגום המוצע לו על-ידי התלמידים.

לתשומת לבכם: הקבצים בפורמט Word.

Somebody Should Have Taugth Him – לו רק ידע…

I do miss my mind!!! – זכרוני בוגד בי

מידע על מגמת התרגום בתיכון הראל

מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים. תיכון הראל 2017-03-13T11:54:16+02:00 מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים 
0
תיכון הראל