מגמת ערבית קיימת בתיכון הראל כבר 25 שנים. המגמה שלנו היא מגמה משפחתית שבה כל תלמיד זוכה ליחס אישי.

הלימודים משלבים ערבית ספרותית וערבית מדוברת וכן לימודי פרקים נבחרים בקוראן ויצירות ספרות.

במהלך הלימודים התלמידים נפגשים עם בני נוער ערבים מהארץ ועוברים סדנאות משותפות.

הרבה מבוגרי המגמה התקבלו ליחידת 8200 בחיל המודיעין והם ידועים בנתוני הפתיחה הגבוהים שלהם יחסית לשאר המתגייסים.

אומנם הלימודים במגמה דורשים השקעה רבה אבל ההשקעה הזאת משתלמת. הבוגרים שלנו יוצאים עם כלי משמעותי לחיים בארץ – היכולת לתקשר עם השכן.

מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל