במסגרת לימודי מגמת כלכלה ומנהל עסקים נכיר מודלים הממחישים סוגיות כלכליות בסיסיות כמו ביקוש והיצע בשוק המוצר, עקומת התמורה, ומודל קיינס. כמו כן, נחקור ונדון  בסוגיות כלכליות וחברתיות בישראל ובעולם, כמו עוני, אי שוויון חברתי וגלובליזציה ונתייחס להשפעת הקורונה על ענפי הכלכלה השונים. במסגרת לימודי מנהל עסקים נתמקד בתחום השיווק ונעקוב אחר התהליך אותו עובר מוצר או שירות מהרגע שעלה כרעיון ועד שהגיע ללקוח, נלמד לזהות את קהל המטרה ואת צרכיו ורצונותיו, וכן נבנה תוכניות שיווקיות הכוללות את מרכיבי תמהיל השיווק השונים. ננתח מותגים ופרסומות ונבחן את המסרים הגלויים והסמויים שלהם וכמובן נעסוק במסחר האלקטרוני ובהשפעת הרשתות החברתיות על עולם השיווק והפרסום.

מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל