מגמת מדעי המחשב והנדסת תוכנה מדעי-המחשב הוא מדע העוסק בפיתוח פתרונות לבעיות ומשימות שונות בכל תחומי חיינו, אשר ניתן ליישמם ולהפעילם במחשב. מגמת מדעי המחשב מקנה לתלמידים את הידע הנחוץ לכניסה לעולם התכנות, ומפתחת את החשיבה האלגוריתמית לפתרון משימות.

מהלך הלימודים: בכיתה י’ מתמקדים בתכנות הבסיסי, בכיתה יא’ נכנסים לתכנות מונחה עצמים ומבני נתונים, ובכיתה יב’ התלמידים לומדים לבנות אתרים באינטרנט. המגמה מיועדת לתלמידי 4-5 יחידות במתמטיקה בלבד. בפני תלמידי המגמה עומדת האפשרות להרחיב ללימודי הגנת סייבר, ולהרחיב לבגרות בהיקף של 10 יח”ל. אפשרות זו מחזקת את האפשרות להתקבל ליחידות המחשב והסייבר בעת גיוסם לצה”ל.

מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל