מיומנויות התרגום – 2 יח”ל

מיומנויות התרגום מאנגלית לעברית הוא מקצוע בחירה בהיקף של 2 יח”ל (אינו מצטרף ל-5 יחידות הלימוד באנגלית).

הלימודים במסגרת זו נמשכים שנה אחת, שלוש שעות שבועיות בכיתה י”א. בסוף השנה ניגשים התלמידים לבחינת בגרות חיצונית.

המקצוע מיועד לתלמידים הלומדים אנגלית ברמה של 5 יח”ל וציוניהם באנגלית, בלשון ובהבעה עברית – טובים מאד.

הלימודים יתקיימו בשעות קצה או בשעות אחרות שיתאימו לכלל הקבוצה.

מטרות המגמה:

– היכרות עם מיומנות לשון חמישית (בנוסף לקריאה, כתיבה, האזנה ודיבור).

– הכרת טקסטים מסוגים שונים.

– חידוד המחשבה.

– שיפור הידע הלשוני באנגלית ובעברית ועל-ידי כך שיפור הקריאה והכתיבה בשתי השפות.

– הרחבת ההשכלה הכללית, עולם המושגים וטיפוח ביקורתיות.

להתראות,

ענת יונתן – רכזת המגמה

מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים. תיכון הראל 2017-03-13T11:54:16+02:00 מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים 
0
תיכון הראל