3, 4 ו-5 יח”ל, דוברי אנגלית

בבית הספר מלמדים אנגלית ברמה של 3, 4 ו-5 יח”ל. רמת לימוד של 4 או 5 יחידות מאפשרת קבלה לאוניברסיטאות. בנוסף קיימות בתיכון קבוצות מתקדמות של דוברי אנגלית.

מבחן הבגרות באנגלית הוא מבחן אינטגרטיבי הבודק את מיומנויות הלשון: הבנת הנקרא, הבעה בכתב, הבנת הנשמע והבעה בע”פ. בנוסף לומדים התלמידים בכל הרמות פרקים בספרות אנגלית, כגון: סיפורים קצרים, שירה, מחזה ועוד.

בחינת הבגרות כוללת שני חלקים:

– בחינה בכתב.

– בחינה בעל-פה המהווה 20% מהציון הסופי ובה ראיון אישי.

הבחינה בכתב כוללת שלושה שאלונים – בדרגת קושי מן הקל אל הכבד. כל התלמידים ייבחנו בשאלון אחד בסוף כיתה י”א (כל אחד בהתאם לרמתו), ובשני השאלונים הנוספים בסוף כיתה י”ב.

בהצלחה,
ענת יונתן – רכזת אנגלית

מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים. תיכון הראל 2017-03-13T11:54:16+02:00 מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים 
0
תיכון הראל