חינוך חברתי

פעילות החינוך החברתי-קהילתי מהווה חלק משמעותי בחיי בית הספר. מטרתה לעצב, להדריך ולכוון את התלמידים לקראת חייהם כאזרחים פעילים ומעורבים. אנחנו מאמינים שמוטלת עלינו האחריות בהבניית חברה ערכית שחבריה יגלו כבוד, נתינה ואכפתיות כלפי החברה שבה הם חיים.

במסגרת זו אנו עוסקים באופן ישיר וממוקד בתכנים ערכיים-חברתיים, ועורכים פעולות מגוונות שמאפשרות למתבגר לברר לעצמו את מערכת הערכים שלו ולבחון את יישומן במציאות- בין צורכי ההווה לצורכי העתיד, בין צורכי הפרט לצורכי הכלל, בין ערכים מחייבים לחשיבה ביקורתית, בין הכרה בערכים לבין מימושם הלכה למעשה. ההתמודדות עם סוגיות אלה מסייעת לתלמיד לגבש לעצמו סולם ערכים שיאפשר לו לקבל הכרעות במגוון מצבים ויתרום לצמיחתו החברתית והאישית.

תכנית זו מיועדת להוביל תהליכים של למידה משמעותית, להעצים את הלומד ולקדם מעורבות חברתית ואזרחית. במסגרת התוכנית התלמידים יתנדבו במקומות שונים בחברה ובקהילה. התוכנית, שפועלת במערכת החינוך במדינת ישראל החל משנה"ל תשע"ה, היא תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.

מועצת התלמידים הבית ספרית, שנבחרת על ידי התלמידים, אחראית על ייצוגם מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים מהדרגים השונים לקהל התלמידים. מועצת התלמידים אחראית גם על שליחת נציגים למועצה הרשותית.

שעת חינוך

שעות החינוך בבית הספר משמשות חוליה מרכזית ביצירת הרצף החינוכי-חברתי, תוך התייחסות למגוון הפעילויות המתקיימות במסגרת התוכנית החינוכית, כגון: ימי עיון, ימי שיא, אירועים, טקסים, טיולים שנתיים, פעילויות העשרה, הצגות ועוד. הן מיועדות להכין את התלמידים לקראת הפעילויות ולעבד את ההתנסויות שלהם לאחר מכן.

הנושאים שבתוכנית מתפתחים באופן ספירלי לאורך שנות הלימוד, וכוללים התייחסות לאירועים שעל סדר היום הבית-ספרי והציבורי.

לכל שכבת גיל מתוכננת פעילות מגוונת סביב צירים נושאיים מרכזיים, שכוללת הרצאות, הצגות, סרטים, סדנאות, סיורים ועוד.

טיולים

הטיול השנתי:

מטרת הטיול השנתי הינה הכרת ואהבת הארץ, הגברת תחושת ההשתייכות וגיבוש הכיתה והשכבה. הטיולים השנתיים מהווים חלק משמעותי מהתהליך החינוכי-ערכי. כל שכבה תצא לטיול בשטח בו יתקיימו מעגלי שיח שנועדו לחזק את זהותו האישית, והישראלית של התלמיד ולחברו לעצמו, למעגלים שונים בחברה ובקהילה.

שכבה י': 16-17.5.2022

שכבה י"א – מסע ישראלי: יום הכנה 6.3.2022, המסע 21-27.3.2022

שכבה י"ב: טיול שנתי 29-31.3.2022

  • תכנית הטיולים כפופה להנחיות משרד הבריאות/משרד החינוך.
  • בחלק מהמגמות יתקיימו סיורים לימודיים. מועדים ופרטים יימסרו בהודעה נפרדת.

משלחת "עדי עד" לפולין

בעקבות מגיפת הקורונה התבטלו מסעות הסתיו של שנת 2020. שכבה יב' תשתתף בפעילות חלופית בנושא "משואה לתקומה".

תכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"

התוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" היא תכנית חובה לתלמידי י'-י"ב בחטיבה העליונה, והיא תנאי לקבלת תעודת בגרות על פי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך. התוכנית נועדה לטפח את התלמיד להיות בוגר בעל תחושת ערך ומשמעות, יכולת לניהול עצמי בשיקול דעת, בעל ערכים המסוגל לתפקד כהלכה בסביבתו החברתית, המרגיש שייכות ואחריות לקהילה, לחברה ולמדינה והמוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן.

במסגרת התוכנית התלמיד מתנסה בפעילות קהילתית שבועית באחד מתחומי העשייה השונים: סביבה, קשישים, בתי"ס, קהילה, אוכלוסיות מיוחדות, חירום והצלה, בריאות ועוד. כמו כן, התלמיד לוקח חלק במיזמים חד פעמיים. ההתנסות מלווה בהכשרה, ליווי אישי ולימוד עיוני.

דרישות התוכנית:

  • בכיתה י' – 50 שעות פעילות אישית, מיזם אחד, עבודה מסכמת, השתתפות  פעילה בשיעור שבועי "מעורבות חברתית עיוני".
  • בכיתה י"א – 25 שעות פעילות אישית, 3 מיזמים, עבודה מסכמת.
  • כיתה י"ב – 3 מיזמים, עבודה מסכמת.

*תלמידים שימלאו 60 שעות אישיות בהצטיינות בכל שנה בתיכון, יוכרו כ"מצטיינים במעורבות חברתית" בתעודת הבגרות.

חינוך חברתי לפי שכבות

שכבה י':

הנושא המרכזי בשכבה י' הוא מעורבות חברתית. במסגרת הפרויקט "להיות אזרח" יעברו התלמידים תהליך לקראת קבלת תעודות זהות, שיכלול שיעורי חינוך בנושא וסיור, בדגש על החברה הישראלית. שיאו של התהליך הוא קבלת תעודות הזהות בטקס חגיגי.

תלמידי השכבה ישתתפו בסדנה בנושא 'התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר', הם יובילו את פרויקט משלוחי המנות בפורים לבוגרי ביה"ס, יעברו קורס מד"א בהיקף של עשר שעות ויצאו לטיול שנתי ולימי גיבוש.

שכבה י"א: 

הנושא המרכזי בשכבה י"א הוא 'זהות אישית וזרמים בחברה הישראלית'. הנושא בא לידי ביטוי ב"מסע ישראלי", ומהווה המשך לתוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית. בשנה זו התלמידים עוברים הכנה לקראת צו ראשון ויום המא"ה, הכנה לקראת המסע לפולין, ימי עיון בנושאים- נהיגה בטוחה, מיניות וזוגיות בריאה. הם ממשיכים להתנדב במקומות שונים בקהילה במסגרת התוכנית למעורבות חברתית.

 

שכבה י"ב :

הנושא המרכזי בשכבה י"ב הוא 'מנהיגות ואחריות אישית, קבוצתית ולאומית'. השכבה הבוגרת של ביה"ס פותחת את השנה בקבלת פנים ססגונית ומאירת פנים, ונותנת לתלמידים הצעירים תחושת שייכות ובטחון.

בשכבה י"ב מתחילה ההכנה לקראת שירות צבאי, מכינות ושנות שירות. במסגרת זו מתקיים יריד חשיפה למכינות ולשנות שירות, וסדנה בת יומיים שבה נבחנות סוגיות שונות לקראת הגיוס והשירות. התלמידים משתתפים בהרצאות בנושא מנהיגות ואחריות, במסע 'משואה לתקומה' ובמסע 'תקווה ישראלית'. כמו כן נערך פרוייקט נוסף שמטרתו ליצור תרבות נהיגה בטוחה ומושכלת כדרך חיים. תלמידים במסלול מצוינות בתוכנית למעורבות חברתית ימשיכו להתנדב בקהילה.

במסגרת המעורבות החברתית יוכלו התלמידים להמשיך להתנדב במסלול למצטיינים באופן אישי ובמקביל להמשיך בפרויקטים הכיתתיים, השכבתיים ובמגמות הלימוד השונות.

מועצת התלמידים של תיכון הראל

מועצת התלמידים של תיכון הראל נכנסת לשנתה השלישית, והפעם במתכונת מעט שונה מבעבר.

מטרותיה הן ביסוס מנהיגות, חשיבה מפוקחת וביקורתית על המציאות, וכן בניית פלטפורמה משמעותית לעשייה ולמעורבות בחברה הישראלית. מועצת התלמידים תהיה קבוצה מובילה בבית הספר ותיקח חלק בבניית התכנים החינוכיים בשיעורי החינוך והאקטואליה בביה"ס. 

בתחילת שנת הלימודים ייחשפו התלמידים למטרותיה של המועצה ויוכלו להצטרף לשורותיה על בסיס הרצון החופשי והמוכנות האישית של כל תלמיד או תלמידה לקחת אחריות על תפקיד משמעותי זה בביה"ס. 

מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל

להרשמה לכיתה י' לשנת תשפ"ה

לחצו כאן