ההרשמה לבחינות בגרות למועד חורף 2020 תתקיים מהתאריך 15/9-28/10 במזכירות בגרות.
ההרשמה מיועדת רק לתלמידים שנבחנו בכיתה יא בבחינות בגרות ורוצים לשפר הישיגיהם וגם כמובן לבוגרי התיכון.

תיכון בגרויות 2020

מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים. תיכון הראל 2017-03-13T11:54:16+02:00 מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים 
0
תיכון הראל