מגמת ‘ גיאוגרפיה- אדם וסביבה’ מחברת אותנו בני האדם לסביבה בה אנו חיים ועליה אנו משפיעים. במגמת גאוגרפיה לומדים על העולם הגלובלי הרחב בכלל ועל ישראל והמזרח התיכון בפרט. עיקר הלמידה מתבצעת בעזרת מאגרי המידע הגאוגרפים מהמובילים בעולם כמו: GoogleEarth, Gov map, G.I.S ועוד.          אנו חוקרים מגוון תופעות פיסיות ואנושיות במרחב ומחפשים מקורות מידע גאוגרפים מהימנים ורלוונטיים לתקופתנו. תלמידי המגמה לומדים לקחת אחריות ממשית על הסביבה ועל הנעשה בה מתוך תחושת מחויבות למקום בו הם חיים היום ולמען הדורות הבאים.

מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל