רכזים ובעלי תפקידים

סגנית מנהלת ורכזת חינוך חברתי – אירית אסקיו

רכזת חינוך חברתי בשכבה י’ ו-יא’ – אפרת אבישר

רכזת שכבה י’ ומעורבות חברתית בשכבה י’ – נעמה ויסמן

רכזת מעורבות חברתית בשכבה יא’ – קרן יפה

רכז חינוך חברתי ומעורבות חברתית בשכבה יב’ – נתנאל קאבאליון

רכז מקצועות בחירה בשכבה י’ – ישראל סטיווי

רכזת התאמות ולקויות למידה – אוסי דרורי

מועצת תלמידים – נועה אברבנאל

רכזת בגרויות – אפרת רפאל

רכזת שעות פרטניות – נאוה סטולר

רכזת השתלמויות – דנה באומן

רכזת בטיחות בדרכים – דניאל גריידי

רכז תיאום בינתחומי – שגיא טל

רכזת מערכת – אלנה אייזנברג

רכזת תקשוב – ליאת וינטר

רכזת עבודות גמר – יפעת וינגרטן

רכז ביטחון – דורון איילון

רכזת טיולים – סימה מיכאל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל