צל"ח (צוות לשעת חירום) בית ספרי

  • מנהלת התיכון – ליאת שגב
  • צוות הנהלת בית הספר
  • יועצות בית הספר
  • אב הבית – ציון לוי – רכז צל”ח
  • רכז ביטחון – דורון אילון
  • מזכירת תלמידים – עינב זגדון
מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל