ביוטכנולוגיה – 10 יח”ל

ביוטכנולוגיה הוא תחום מדעי המאגד בתוכו את המחקר, הפיתוח והשימוש במערכות ביולוגיות,
בתחומי התעשייה, הרפואה והחקלאות.

מערך הלימודים במגמת הביוטכנולוגיה חושף את התלמידים לענף מדעי מרתק הנמצא בתנופת התפתחות בארץ ובעולם ומקרב אותם למחקר המתקדם המתבצע במוסדות המחקר, תוך התנסות מעשית. במסגרת הלימודים במגמה כותבים התלמידים עבודת גמר בהיקף של 5 יח”ל  על מחקר בנושא מחלת האלצהיימר, אותו הם מבצעים בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית.

מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל