מגמת אומנות

ללמוד לדבר בשפת האומנות, לפתח את הדמיון ואת היצירתיות.

ליהנות מחוויית לימוד עיוני ומעשי ולהביע את עצמך באופן ייחודי!

 

 

מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל